S. Anna Morosina

S. Anna Morosina

Restauro scala, prima.