S. Anna Morosina 1

S. Anna Morosina 1

Restauro scala, dopo.